VN Ngày Nay
Có được cấp căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú không?

Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc tại Hà Nội và đăng ký tạm trú 10 năm nay. Vậy tôi có được làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tại nơi tạm trú không, hay phải về quê làm?

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Về vấn đề này, thông tin như sau:

Nếu chứng minh nhân dân (CMND) hoặc CCCD của bạn đang còn thời hạn, không bị hỏng, sai thông tin... thì bạn không bắt buộc đi đổi CCCD gắn chíp.

Nếu bạn thuộc trường hợp đổi, cấp lại, hoặc có nhu cầu đổi sang CCCD gắn chíp, thẩm quyền cấp thẻ quy định như sau:

Theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

- Cơ quan quản lý CCCD công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

- Cơ quan quản lý CCCD công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ CCCD theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Trong đó, các trường hợp đổi thẻ CCCD theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD như sau: Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; thẻ bị hư hỏng không sử dụng được. Cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ CCCD khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an quyết định.

Đầu năm 2021, Bộ Công an đã khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Tuy nhiên, tính đến thời điểm khai trương, hai hệ thống này vẫn chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân.

Vì thế, nơi làm thẻ CCCD được quy định như sau: Trường hợp công dân đang dùng CMND 9 số hoặc chưa từng được cấp CMND/CCCD thì phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm CCCD gắn chíp. Nếu công dân đã được cấp CCCD mã vạch hoặc CMND 12 số thì có thể hiểu rằng thông tin của họ đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, khi công dân đủ 25, 40, 60 tuổi hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được hoặc thuộc trường hợp cấp lại CCCD, có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an cấp tỉnh ở bất cứ tỉnh, thành nào để làm thủ tục đổi thẻ CCCD. Các trường hợp còn lại vẫn phải về nơi thường trú để thực hiện (cấp đổi do thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD; khi công dân có yêu cầu).

Từ các quy định trên, nếu bạn đang dùng CMND 9 số thì vẫn bắt buộc về quê để làm CCCD gắn chíp. Nếu đang dùng CMND 12 số hoặc thẻ CCCD mã vạch, bạn có thể liên hệ công an tại nơi tạm trú để được giải đáp chi tiết về việc có hỗ trợ làm CCCD gắn chíp cho công dân tạm trú hay không.

Về mặt lý thuyết, khi hệ thống quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành (Bộ Công an đang phấn đấu trước ngày 1-7-2021 sẽ cấp cho 50 triệu công dân thẻ CCCD gắn chíp), lúc đó cơ quan chức năng đủ dữ liệu để đối chiếu, bạn có thể đăng ký làm CCCD gắn chíp tại nơi tạm trú.