VN Ngày Nay
CHÚA ƠI!! Voi trở thành anh hùng khi đến giải cứu Kudu khỏi sự tàn phá của bầy chó hoang