VN Ngày Nay
Việt Nam công khai 2 mẫu súng tiểu liên thay thế AK-47 khiến chuyên gia Nga cũng phải ngạc nhiên