VN Ngày Nay
Bất hiếu với cha mẹ thì con mình cũng noi theo. Luật nhân quả không trừ một ai