VN Ngày Nay
Xem tàu chiến Hải quân Việt Nam huấn luyện công kích tên lửa bảo vệ Biển Đông