VN Ngày Nay
Không rõ a ý vi phạm gì nhưng khi bị bắt về đồn lập biên bản thì a ý sỉu luôn