VN Ngày Nay
Nhật Bổn làm phim bắn súng thì biết rồi đấy :v