VN Ngày Nay
Ngọc Sơn tự hào về chiếc xe đạp “1 tỉ không bán”, quý hơn Lexus, BMW