VN Ngày Nay
Bồ là lều, vợ là nhà. Gió lớn lều sập, cái nhà còn nguyên :)