VN Ngày Nay
Chặn bắt xe tại Gia Lai, quá nhanh, quá nguy hiểm, quá liều