VN Ngày Nay
Ngư dân cố gắng lấy vật bị mắc trong miệng con cá mập!