VN Ngày Nay
Sau khi tổng giám đốc bị bắt, VEAM có dàn lãnh đạo mới
20-06-2024 16:21 vietnamnet.vn / Xem trang gốc

Sáng 20/6, tại Hà Nội, VEAM đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội đồng cổ đông của VEAM lần này có các nội dung chính như: thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; tờ trình về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của hội đồng quản trị và ban kiểm soát; tờ trình niêm yết cổ phiếu VEAM…

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông của VEAM cũng biểu quyết thông qua phương án nhân sự.

Đặc biệt, đại hội lần này đã thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM, tờ trìn bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Phạm Hà - Thành viên HĐQT; tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên HĐQT; tờ trình bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027...

Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT VEAM nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và bỏ phiếu tán thành.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Tân Chủ tịch Ngô Khải Hoàn tặng hoa cho ông Nguyễn Khắc Hải. Ảnh: Báo Công Thương

Theo đó, 4 tân thành viên HĐQT gồm: ông Ngô Khải Hoàn, ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Trần Thị Nguyệt.

HĐQT đã bầu ông Ngô Khải Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) - giữ chức Chủ tịch HĐQT VEAM nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Công Thương) - làm Tổng giám đốc VEAM.

Ông Ngô Khải Hoàn sinh năm 1979, trình độ cử nhân kinh tế, chuyên ngành quan hệ kinh tế quốc tế của Học viện Quan hệ Quốc tế. Trước khi trở thành tân Chủ tịch HĐQT VEAM, ông Hoàn từng kinh qua các vị trí: Chuyên viên, Trưởng phòng Nam Á, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi - Tây Á - Nam Á (Bộ Thương Mại), Tùy viên Thương mại - Thương vụ Việt Nam tại Dubai (UAE), Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Dubai (UAE), Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương).

Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1972, trình độ thạc sĩ, chuyên môn cử nhân kinh tế, công chức quản lý hành chính, kỹ sư kiến trúc.

Trước khi trở thành tân Tổng giám đốc VEAM, ông Giang đã kinh qua các vị trí công tác: Chuyên viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chuyên viên Cục Xúc Tiến thương mại (Bộ Thương mại), chuyên viên, Trưởng phòng Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Công Thương), Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (nay là Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Công Thương).

Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1977, trình độ thạc sĩ kinh tế chính trị, chuyên môn tài chính ngân hàng. Bà Hoa từng kinh qua các vị trí công tác chuyên môn và lãnh đạo quản lý cấp phòng tại Ngân hàng BIDV. Từ năm 2016 đến nay, bà Hoa làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Công Thương).

Còn bà Trần Thị Nguyệt - tân thành viên HĐQT - là người đại diện phần vốn của nhóm cổ đông chiếm khoảng 6% tổng số cổ phần tại VEAM.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Ba đời Tổng giám đốc VEAM đều bị khởi tố; nghìn ô tô của đại gia Việt ế ẩmTổng giám đốc VEAM bị khởi tố; nghìn ô tô của đại gia Việt phơi mưa nắng ở Thanh Hóa; đề xuất đánh thuế mua bán vàng; EU bỏ kiểm soát với mì ăn liền, tăng tần suất kiểm tra quả thanh long Việt Nam... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.