VN Ngày Nay
Bắt giữ kẻ có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An đã chứng minh, làm rõ Trần Hữu Đức tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Đây là tổ chức được Bộ Công an công bố là tổ chức khủng bố, do Đào Minh Quân cầm đầu. Tổ chức này có hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta hoạt động với phương châm 3 sạch (đốt sạch, phá sạch, giết sạch), mục đích là thay đổi thể chế chính trị, lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, Trần Hữu Đức còn tiến hành thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chuyển cho tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, với mục đích trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam cộng hòa, khôi phục chế độ ngụy quân, ngụy quyền đã bị lật đổ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Hữu Đức, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng.