VN Ngày Nay
Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46