VN Ngày Nay
Chú chó bị bỏ rơi suốt 5 tháng, đến khi phát hiện mọi người bật khóc khi thấy điều này