VN Ngày Nay
Dù SAM-2 bị Mỹ "bắt bài", Việt Nam vẫn hạ B-52 bằng cách riêng | Tin Quân sự