VN Ngày Nay
GEX dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu cho người lao động

(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam - GELEX (Mã chứng khoán: GEX) vừa công bố thông tin về phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đây cũng là năm đầu tiên GEX thực hiện chương trình này. Theo đó, hội đồng quản trị GEX trình bán 12 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành của GEX.

Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua trong số các cán bộ nhân viên tại GEX và một số đơn vị thành viên của GEX được ủy quyền cho hội đồng quản trị GEX phê duyệt.

Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi GEX nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến vào quý IV/2020 – quý I/2021. Giá bán cổ phiếu quỹ theo chương trình là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ GEX bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán và giải tỏa dần theo lộ trình với tỷ lệ: 20% số cổ phiếu cán bộ nhân viên được mua sẽ được giải tỏa sau 06 tháng, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 1 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 2 năm và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, dự kiến 144 tỷ đồng, sẽ được GEX sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh./.

Hồng Quyên