VN Ngày Nay
Việt Nam nâng cấp ZSU 23 4 theo cấu hình ZSU 23 4MP Biala của Ba Lan - Tin Quân Sự