VN Ngày Nay
Thử độ bền lốp và cái kết khá NHỌ cho nhà Yamaha.. =)))