VN Ngày Nay
Những hình ảnh cuối cùng của đoàn công tác tại Trạm kiểm lân 67