VN Ngày Nay
Chiếc xe máy được độ từ gỗ độc nhất vô nhị tại Việt Nam hiện nay.