VN Ngày Nay
Các cấp uỷ Đảng ở Quảng Trị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu

VOV.VN - Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện chủ trương ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hằng năm, cấp ủy đảng ở các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, nhận các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm. Cách làm sáng tạo, đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng và người đứng đầu về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, tính hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành Đại hội đại biểu cấp trên cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Trần Văn Bảng, Bí thư Chi bộ thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, bám sát các nội dung đã ký cam kết, Bí thư chi bộ sẽ xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể cho từng đảng viên tập trung thực hiện. Từng nhiệm vụ phân công được gắn trách nhiệm của tập thể với vai trò cá nhân người đứng đầu để chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt hơn. Các đảng viên cũng được đánh giá, xếp loại theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo ông Trần Văn Bảng, trong năm qua, Chi bộ thôn Mai Lộc 2 đã ký cam kết với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cam Chính 2 nội dung chính là xây dựng tuyến đường kiểu mẫu và xây dựng các hạng mục trung tâm sinh hoạt cộng đồng:

Người đứng đầu chi bộ cơ sở thông qua chi bộ và cam kết các phần việc dự kiến trong năm. Đặt hàng, cam kết với Thường vụ Đảng ủy sẽ xây dựng tuyến đường mẫu, nâng cấp khuôn viên hội trường, trồng cây xanh nhằm xây dựng nông thôn mới, chú trọng vào những việc trọng tâm. Sau 1 năm sẽ tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm, những việc chưa làm được thì phải khắc phục.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Cam Lộ

Năm nay, Huyện ủy Cam Lộ đăng ký với Tỉnh ủy Quảng Trị tập trung thực hiện 2 nội dung nổi bật là về đích nông thôn mới; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Đào Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ cho biết, khi thực hiện việc ký cam kết, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xác định những vấn đề còn khó, những vướng mắc cần giải quyết để báo cáo cụ thể với Tỉnh ủy. Sau đó, Huyện ủy tổ chức ký cam kết kết trách nhiệm người đứng đầu, “đặt hàng” các công việc cụ thể cho Ban Thường vụ các xã, Chi bộ các thôn.

Dựa trên cơ sở những nội dung cam kết này, huyện xây dựng khung đánh giá cán bộ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo một cách khách quan. Theo ông Đào Mạnh Hùng, với cách làm này đã giúp Cam Lộ trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

“Các năm 2017, 2018, 2019 đến 2020, càng ngày càng đi vào các nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết các điểm nghẽn của từng địa phương... trên lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Chúng tôi xây dựng cam kết và thực hiện cam kết như là 1 quyết tâm chính trị, như 1 lời hứa và trên cơ sở đó để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu”, ông Đào Mạnh Hùng cho biết.

Bắt đầu từ năm 2017, Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện chủ trương ký cam kết trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ và Bí thư Cấp ủy ở 10/10 huyện, thị, thành ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điều này tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả tập thể Ban Thường vụ và người đứng đầu các cấp.

Tỉnh ủy Quảng Trị đã mở rộng đối tượng ký cam kết trách nhiệm đến tập thể lãnh đạo và thủ trưởng đầu ngành cấp tỉnh, tạo sự liên thông giữa trách nhiệm quản lý ngành và quản lý địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm; đề ra các đầu việc, xác định thời gian, lộ trình hoàn thành, phân công cụ thể trách nhiệm cho các thành viên lãnh đạo, phòng, ban thực hiện. Theo định kỳ thì các cơ quan tiến hành đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Quảng Trị hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế- xã hội

Năm 2019, tỉnh Quảng Trị có bước đột phá trong thu hút đầu tư, với gần 30 dự án có quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư trên 90 ngàn tỷ đồng đã được khởi công. Năm qua cũng là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh này hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế- xã hội, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,72% cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ông Phan Văn Phụng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, khi tập thể Ban Thường vụ và Bí thư cấp ủy đã ký cam kết với Tỉnh ủy thì phải nêu rõ công việc cụ thể, cách làm và cách giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc, tạo sự phát triển mới.

Theo ông Phan Văn Phụng, việc ký cam kết và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị địa phương: “Ngay từ đầu năm người đứng đầu các địa phương, các ngành ký cam kết với Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định những vấn đề còn khó, những vấn đề cần tập trung trong yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với người đứng đầu đó. Mỗi địa phương chọn 3- 5 vấn đề trọng tâm để cam kết với Ban Thường vụ và ký cam kết với Bí thư Tỉnh ủy, sau 6 tháng giữa năm sẽ có đánh giá sơ kết và cuối năm sẽ đánh giá lại kết quả thực hiện những nội dung đã cam kết.”

Những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương. Việc thực hiện cam kết đã khơi dậy tính chủ động, chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị./.