VN Ngày Nay
Thanh Hóa sẽ không quá 2 phó bí thư Tỉnh ủy

Theo cơ cấu nhân sự khóa mới, Thanh Hóa sẽ giảm số lượng ủy viên ban chấp hành, đưa lãnh đạo các khu kinh tế, công nghiệp lớn vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự kiến sẽ , sau khi tỉnh hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương.

Theo về , Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có nhiều thay đổi.

Giảm số lượng phó bí thư Tỉnh ủy

Về số lượng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020 (sẽ không quá 65 người, nhiệm kỳ qua là 71 người). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không quá 17 người (giảm một người so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Đáng chú ý, cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có điểm mới là có trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng một lãnh đạo ở một địa bàn.

Trong khi nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài TP Thanh Hóa, không có lãnh đạo địa phương hay lĩnh vực nào được cơ cấu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, còn chức danh trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh chỉ cơ cấu là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, số lượng phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ tới không quá hai người (trước đây là ba người). Vì cơ cấu như vậy nên dự kiến hai phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa tới sẽ bao gồm một phó bí thư thường trực và một phó bí thư giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.

5 vị trí lãnh đạo không tái cử

Hiện có năm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ các chức vụ chủ chốt tại Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhưng sẽ không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Lý do là những vị trí này không đáp ứng quy định về độ tuổi tái cử (sinh trước tháng 3-1963 với nam, tháng 3-1968 với nữ).

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện hoặc tương đương của tỉnh Thanh Hóa  tổ chức thành công là tiền đề cho tổ chức thắng lợi Đại hội Đại biểu tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những người này gồm có ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (sinh năm 1962); ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (sinh năm 1960); ông Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính (sinh năm 1962); ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo (sinh năm 1961) và ông phạ‌m Thanh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh (sinh năm 1961).

Riêng trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, sinh năm 1960, đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào cuối tháng 10 thì ông Chiến đã 60 tuổi. Tuy nhiên, theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, ông Chiến đang là ủy viên Trung ương Đảng nên ông có được giới thiệu tái cử cấp ủy nhiệm kỳ tới hay không sẽ do Bộ Chính trị xem xét, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Ông Chiến giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 11-2014. Trước đó, ông Chiến từng có bốn năm làm chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào tháng 1-2016, ông được bầu vào ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.