VN Ngày Nay
Ảnh: Nét đẹp phụ nữ nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ 20
Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Những người phụ nữ nông thôn đi làm đồng.

Chân lấm tay bùn, quần xắn cao của phụ nữ đi làm đồng.

Người phụ nữ Việt Nam tần tảo, lam lũ đang cấy lúa.

Lội bùn cấy rau muống.

Chân lấm tay bùn bên bụi tre.

Cảnh phụ nữ nấu cơm.

Áo yếm và nón quai thao là trang phục phổ biến của phụ nữ nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Đòn gánh trên vai.

Những chiếc quang gánh kẽo kẹt trên vai là hình ảnh quen thuộc của phụ nữ nông thôn xưa.

Một người phụ nữ đang cho con bú.

Mẹ và con.

Bức ảnh màu tuyệt đẹp về người phụ nữ Việt Nam với răng đen, chít khăn mỏ quạ mặc áo tứ thân.