VN Ngày Nay
Đề xuất điện một giá cao nhất 2.889 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa đưa ra một số phương án đề xuất về việc tính giá điện. Trong đó có 2 phương án tính điện một giá là 2.703,438 đồng/kWh và 2.889,882 đồng/kWh.

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn.

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc. Theo đó, bậc 1 cho 1-100 kWh, giá bán bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 2 cho 101-200 kWh, giá bán bằng 108% so với giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 3 cho 201-400 kWh, giá bán bằng 141% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 4 cho 401-700 kWh, giá bán bằng 160% giá bán lẻ điện bình quân.

Lần này, bậc cao nhất được Bộ Công Thương đề xuất cho 701 kWh trở lên, giá bán bằng 168% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Với phương án 2A, Bộ Công Thương trình 5 bậc giá, tương tự cách chia như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt bằng 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 274% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân. Trong phương án 2, Bộ Công Thương cũng đề xuất điện một giá với giá bán bằng 145% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án 2B, Bộ Công Thương chia các bậc tương tự như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt là: 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 185% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân. Tuy nhiên, phương án điện một giá được đề xuất với giá bán lẻ bằng 155% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Hiện, giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh. Nếu theo phương án 2A, khách hàng phải trả giá 2.703,438 đồng/kWh. Còn nếu theo phương án 2B, khách hàng phải trả 2.889,882 đồng/kWh.

Theo Bộ Công Thương, khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Dự thảo đang được Bộ này lấy ý kiến, sau đó dự kiến trình Thủ tướng vào cuối năm. Nếu Thủ tướng đồng ý, Nghị định có thể được áp dụng từ đầu năm 2021.