VN Ngày Nay
Linh hồn cô gái quay về trả ơn cho ân nhân. Nhưng không ngờ sự thật đằng sau cái chết của cô !