VN Ngày Nay
Thượng tướng Đỗ Căn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh QĐND

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao,  Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã tiến hành hội nghị phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm TCCT được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX đã được chuẩn bị chu đáo, được tổ chức trang trọng, đúng nguyên tắc, trong không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng và thành công tốt đẹp.

Đây sẽ là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị vững bước phát triển trong thời gian tiếp theo với những thành tựu mới, cao hơn. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất định Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Tổng cục tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Tổng cục Chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, công tác, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trước mắt tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Thượng tướng Đỗ Căn sinh ngày 26.10.1961 tại Hà Nội. Ông hiện là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước đó, ông Đỗ Căn từng là Chính ủy Quân khu 3 (2014–2016), Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (2005–2007), Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Hà Nội.

Khi còn công tác tại Quân khu 3, ông Đỗ Căn từng đảm nhiệm một số chức vụ như Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Phó Chính ủy Quân khu 3, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân khu; Chính ủy Quân khu 3, Bí thư Đảng ủy Quân khu.