VN Ngày Nay
Gây rối công cộng lại còn chống đối người thi hành công vụ